katalogy skupinových výstav

Katalog sbírky Wilhel-Hack-Museum v Ludwigshafenu
Vydal Förderkreis Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, 1999 

Katalog výstavy Kunst im Aufbruch. Abstraktion zwischen 1945 und 1959
Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, 18. 10. 1998 - 31. 1. 1999
Vydal Verlag Gerd Hatje, Ostfildern-Ruit, 1998 

Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989
Vydalo Muzeum umění Olomouc, 1997 

Katalog výstavy Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Millel- und Osteuropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě)
Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, 27. 5. - 16. 10. 1994 
Vydal Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, Bonn, 1994 

Katalog výstavy Ohniska znovuzrození. České umění 1956-1963
Galerie hlavního města Prahy, 28. 7. - 23. 10. 1994
Vydal Galerie hlavního města Prahy, 1994 

Katalog výstavy Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let. 
Valdštejnská jízdárna, Praha, 27. 10. 1993 - 2. 1. 1994
Vydal České muzeum výtvarných umění, Praha 1993  

Katalog výstavy Détente 
Museum des 20. Jahrhunderts - Schweizer Garten, Vídeň , 18. 11. 1993 - 9. 1. 1994
Vydal Museum moderner Kunst-Stiftung Ludwig, Vídeň, 1993   

Katalog výstavy Zufall als Prinzip. Spielwelt, Methode und System in der Kunst des 20. Jahrhunderts (Náhoda jako princip. Svět hry, metoda a systém v umění 20. století).
Wilhlem-Hack-Museum, Ludwigshafen, 1992 
Vydal Edition Braus, Heidelberg, 1992 

Vydali Galerie Pravis a DuMont Buchverlag, Duisburg, 1991

Vydala Severočeská galerie v Litoměřicích, 1990

Stránky výpisu:
12345