realizace v architektuře

Obklad stěny v pasáži u východu z metra v Jindřišské ulici, Praha
Obklad stěny v pasáži u východu z metra v Jindřišské ulici, Praha

realizace: 1968
materiál: keramické dlaždice
rozměr: 5,3 x 3,5 m
návrh řešení stěny: 1966
architekt řešení pasáží: Josef Kales (Vojenský projektový ústav)
investor: Investor dopravních a inženýrských staveb
od roku 2005 součástí baru nově vzniklé kavárny