události

Sýkorova Ohře
Počedělice u Loun, 14. 7. 2018

Na přípravě projektu se podílela Místa zblízka www.mistazblizka.cz
Místa zblízka je sociálně inovační projekt, jenž si klade za cíl pomáhat aktivním lidem rozvíjet jejich region a vytvářet komunitu, která umí řešit místní výzvy. Chcete se zapojit? Podívejte se na a ozvěte se některému z jejich koordinátorů nebo přímo specialistů za vybrané obory.

trasa Počedělice – Kystra – Počedělice (asi 3 km)

Krajina mezi Louny a Počedělicemi je typickým Poohřím: mozaika lužní krajiny, chmelnic, polí, drobných sadů a stromových solitérů, často se zachovalou extenzivní cestní sítí. České středohoří se zde téměř dotýká řeky, na druhé straně ohraničuje území výrazný terénní stupeň křídové plošiny v okolí Peruce. Starobylá, usedlá, teplá krajina se silným geniem loci, scenérie obrazů Zdeňka Sýkory. Cílem exkurze bude prozkoumat její často nenápadné biologické a krajinné hodnoty na pozadí poměrně dramatického geologického i klimatického vývoje a ukázat si, proč je toto na první pohled nenápadné území klíčové pro pochopení některých výrazných krajinných fenoménů formujících krajinu nejen středního Poohří. Pokusili jsme se také proniknout přímo v terénu do a za scenérie obrazů Zdeňka Sýkory a zjistit, jak tato místa vypadají dnes a čím se od nedávného, na obrazech zachyceného stavu liší.
Jan Albert Šturma

Sýkorova Ohře

Tematická procházka podél řeky s komentářem botanika Jana Alberta Šturmy a Lenky Sýkorové.