výstavy

Prostor pro umění
Frankfurt nad Mohanem, 18. 3. – 8. 7. 2018

Výstava mapuje činnost malé univerzitní galerie, která tehdy ve skromných podmínkách představovala nejaktuálnější výtvarné trendy umění z celého světa. Diváci se tak mohli seznámit například s kinetismem, op-artem, konkrétním uměním, novým realismem, navštívit koncert skupiny Fluxus nebo zažít happening. Na jedné z těchto objevných výstav, kterou její kurátoři Hans-Peter Riese, Jiří Padrta a Zdeněk Felix nazvali Konstruktive Tendenzen aus der Tschechoslowakei, se koncem roku 1967 představili také čeští umělci Hugo Demartini, Milan Dobeš, Jan Kubíček, Karel Malich, Zdeněk Sýkora a Miloš Urbásek. Pohled do této výstavy nám přiblíží jedna z dokumentačních fotografií Barbary Klemm na pozvánce – v popředí objekt Karla Malicha, na stěnách obrazy Jana Kubíčka. 


Prostor pro umění

Freiraum der Kunst, Studio-galerie Univerzity J. W. Goetha ve Frankfurtu v letech 1964–1968
Museum Giersch der Goethe-Universität, Frankfurt nad Mohanem
18. 3. – 8. 7. 2018
Download: Pozvánka