výstavy

Velký obraz. Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století
Cheb, 4. 10. – 30. 12. 2018

Výstava mapuje příběhy několika desítek opon českých divadel, od 19. století do současnosti. Ukazuje návrhy známých klasiků, například Františka Ženíška a Mikoláše Alše, kteří se zúčastnili několika soutěží na realizaci opony Národního divadla. Samozřejmě je tady i vítězný návrh Vojtěcha Hynaise. Galerii se podařilo zapůjčit také návrh opony pro karlovarské divadlo od Gustava Klimta. Opony vznikaly i ve 20. století a navrhovali je malíři zvučných jmen, na výstavě tak uvidíme návrh například Zrzavého, Čapkův, Procházkův nebo Boštíkův. Sýkorova lounská opona z roku 1963 byla unikátní, patřila mezi zcela výjimečné realizace (vedle návrhu Dalibora Chatrného, podle kterého však vznikla opona až v roce 2006), protože jako jediná reprezentovala geometrickou abstrakci. Na výstavě je pouze fotografie této opony, neboť její realizace skončila roku 2002 ve sběrných surovinách. V expozici najdeme také model řešení piazzetty před lounským divadlem z roku 2014, který využívá motiv Sýkorovy opony ve snaze zachovat jej takto pro veřejný prostor. Výstava končí návrhy umělců současných – Antonína Střížka pro Státní operu ND (2002) nebo Ivany Hejdukové pro nové divadlo v Plzni (2014).

Velký obraz. Divadelní opony v českých zemích v 19. - 21. století

Galerie výtarného umění v Chebu

4. 10. – 30. 12. 2018