literatura

Zdeněk Sýkora 90

Publikace vydaná u příležitosti velké retrospektivní výstavy Zdeňka Sýkory v Městské knihovně v Praze je prvním ucelenějším pohledem na autorovu tvorbu. Text společně s bohatým obrazovým doprovodem sleduje Sýkorovo dílo od konce padesátých let až k současným monumentálním liniovým pracím a snaží se čtenáři přiblížit vnitřní logiku jeho tvorby. Katalog předkládá zájemcům o Sýkorovo dílo některé dosud nepublikované a neznámé dokumenty z jeho archivu. Součástí katalogu je seznam vystavených děl a podrobný životopis.

Katalog vyšel samostatně i v angličtině. 

Zdeněk Sýkora 90

Text: Pavel Kappel, Lenka Sýkorová
Grafická úprava: Zdeněk Ziegler
Formát: 235 x 235 mm, 106 stran
Vydala Verzone, Praha 2010, www.verzone.cz
ISBN 978-80-904546-0-6 (pevná vazba), ISBN 978-80-904546-2-0 (brožovaná)

Odkaz na výstavu