knižní obálky

Stanislava Fedrová - Alice Jedličková: 
Viditelné popisy. Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce
Obraz na obálce obraz Zdenňka Sýkory Žluté topoly, 70. léta
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2016
ISBN 978-80-7470-124-5

Bohumil Fořt: Fikční světy české realistické prózy
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Šikmá struktura, 1968
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2014
ISBN 978-80-7470-078-1

Michaela Křivancová: Moc slova. Koncepce jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Barevná struktura, 1968
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2013
ISBN 978-80-7470-030-9 

Pavel Šidák: Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Atlantik, 1984
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha 2013
ISBN 978-80-7470-040-8 

Jaroslava Janáčková: Návraty. K české literatuře od K. J. Erbena po Ladislava Fukse
Na obálce obraz Zdeňka Sýkory Studie k obrazu Červená šipka, 1961
Grafická úprava: Ondřej Fučík
Akropolis, Praha  2012
ISBN 978-80-87481-90-5