události

Pamětní panel na břehu řeky Ohře v Počedělicích
Počedělice, 16. 7. 2016

Zdeněk Sýkora
český malíř, vysokoškolský učitel

narodil se 3. února 1920 v Lounech
zemřel 12. července 2011 v Lounech

Svým dílem se zařadil mezi přední autory evropského výtvarného umění druhé poloviny 20. století, je zastoupen v mnoha sbírkách významných muzeí, například Muzea moderního umění ve Vídni nebo Centre Pompidou v Paříži. Již v polovině šedesátých let se stal průkopníkem použití počítače při přípravě výtvarného díla. Obrazy z této doby nazýval strukturami. Začátkem sedmdesátých let se zabýval uplatněním náhodnosti v umění a postupně vyvinul originální systém, na jehož základě vytvářel své liniové obrazy.
Vedle této hlavní linie tvorby se věnoval také krajině, zejména při praktických kurzech malby, které několik desetiletí pořádal pro své studenty výtvarné výchovy a pro členy lounského malířského kroužku. Řeka Ohře v Počedělicích patřila k jeho nejoblíbenějším a nejčastěji zachyceným motivům.

Pamětní panel na břehu řeky Ohře v Počedělicích

Počedělice, 16. 7. 2016
Pamětní panel byl odhalen u příležitosti setkání Sýkorovy Počedělice 2016.
Přístupný je po celý rok.