skupinové výstavy (výběr)

Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
28. 4. – 13. 6. 2004

Design a umění v dialogu
Museum für Angewandte Kunst, Kolín nad Rýnem
20. 1. - 12. 4. 2004 

Stedelijk Museum, Amsterdam
18. 4. - 31. 12. 2003 

Česká vizuální kultura 60. let
Jízdárna Pražského hradu, Praha
27. 2. - 25. 5. 2003 

Nové technologie v českém umění 20. století
Espace EDF Electra, Paříž
25. 10. 2002 - 19. 1. 2003 

Museum moderner Kunst – Stiftung Ludwig, Vídeň
15. 9. 2001 – 17. 3. 2002

Projet. Utopie. Construction
Galerie nationale Jeu de Paume, Paříž
30. 5. - 21. 6. 2000 

Fundació Joan Miró, Barcelona
13. 7. - 1. 11. 2000 

50 let umění střední Evropy 1949-1999
Museum moderner Kunst - Stiftung Ludwig, Vídeň
18. 12. 1999 - 27. 2. 2000 

Experimenty v umění 60. let
Galerie hlavního města Prahy - Městská knihovna, Praha
23. 11. 1999 - 26. 3. 2000 

Česká výtvarná scéna 1958-1968
Český muzeum výtvarných umění, Praha
20. 10. - 28. 11. 1999  

Abstrakce mezi roky 1946 a 1959
Wilhem-Hack-Museum, Ludwigshafen
18. 10. 1998 - 31. 1. 1999 

Národní galerie v Praze
7. 11. 1997 - 16. 8. 1998 

Sbírka moderního a současného umění
Národní galerie v Praze
17. 10. 1996 - 30. 9. 1997 

Budování sbírky konkrétního umění
Josef Albers Museum - Moderne galerie Quadrat, Bottrop
14. 7. - 25. 8. 1996 

Nová média současném umění
Valdštejnská jízdárna, Praha
30. 11. 1995 - 1. 1. 1996 

Práce ze sbírky Wilhelm-Hack-Musea 
Zámek Wolfsburg
20. 11. 1994 - 15. 1. 1995 

České umění 1956-1963
GHMP - Městská knihovna, Praha
28. 7. - 23. 10. 1994 

Severočeská galerie výtvarného umění, Litoměřice
23. 6. - 25. 9. 1994 

Století avantgardy ve střední a východní Evropě
Kunst- und Ausstellungshalle der BRD, Bonn
27. 5. - 16. 10. 1994 

Stránky výpisu:
123456789